O KANCELARII
Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką. Świadczone przez nas wiele lat usługi prawne pozwoliły nam zebrać niezbędne doświadczenie i zaufanie Klientów.

Kapitał ten jest przekazywany każdemu z członków zespołu co pozwala na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym w połączeniu z nowoczesnym podejściem do Klienta i wysokim zaangażowaniem.

Pozostajemy otwarci na oczekiwania Klientów, którzy mogą liczyć na poszanowanie etyki adwokackiej oraz bezwzględne zachowanie poufności i tajemnicy adwokackiej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a Klient i jego interesy są dla nas najważniejsze.

Oferujemy pomoc prawną nie tylko na terenie Krakowa, ale i na obszarze całego kraju.

Zajmujemy się obsługą:
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
spółek, przedsiębiorstw, przedsiębiorców tj. indywidualnych działalności gospodarczych, spółdzielni i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji). Oferujemy kompleksową pomoc związaną z działalnością biznesową oraz pomoc z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, naprawczego, prawa pracy i prawa karnego a także windykacji czy zabezpieczenia roszczeń.
PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH
osób fizycznych i ich prywatnych spraw prawnych. Pomagamy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, spadkowego, prawa zobowiązań i prawa rodzinnego, a także prawa administracyjnego.
Zapewniamy naszym Klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Oferujemy Klientom również wsparcie windykacyjne oraz reprezentację w postępowaniach przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej.
USŁUGI
Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym:
  • reprezentujemy i świadczymy pomoc prawną w postępowaniach sądowych
  • prowadzimy doradztwo pozasądowe w sprawach z zakresu zobowiązań, spadkowych, rzeczowych i w poszczególnych szczegółowych gałęziach prawa, takich jak prawo wekslowe, prawo dotyczące nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz wiele innych
Oferujemy również pomoc prawną w następujących gałęziach prawa:
prawo spółek i prawo handlowe
prawo nieruchomości
prawo mieszkaniowe
prawo spadkowe
prawo rodzinne
prawo egzekucyjne
prawo administracyjne
prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
prawo sądowe oraz sądowo-administracyjne
Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych w ramach prawa korporacyjnego, przygotowujemy akty założycielskie, umowy, statuty spółek osobowych i kapitałowych, wewnętrzne polityki i procedury (RODO, weryfikacja kontrahenta VAT, AML), a także statuty stowarzyszeń oraz fundacji, wsparcie w procesach inwestycyjnych, przejęciach i bieżących problemach prawnych.
Pełen zakres pomocy związanej z nieruchomościami, np. roszczenia windykacyjne, naruszenie własności, naruszenie posiadania, spory właścicielskie, umowy kupna lub najmy czy dzierżawy nieruchomości (, hipoteki, zasiedzenie, zarząd, służebności, rozgraniczenie a także reprezentowanie w sprawach odzyskiwania nieruchomości i postępowania wywłaszczeniowe).
Pomoc prawna w zakresie nabywania lokali mieszkalnych – analiza i sporządzanie umów deweloperskich, przedwstępnych deweloperskich, umów najmu i najmu krótkoterminowego, reprezentacja w sporach sądowych i sprawach ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Reprezentacja i udzielanie porad prawnych w sprawach spadkowych, np. nabycie spadku, unieważnienie testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, dział spadku, roszczenia o zachowek oraz  podziałach spadku.
Reprezentowanie w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie, o podział majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, ubezwłasnowolnienia, umieszczenia z zakładach opieki i szpitalach psychiatrycznych, opieki, dyskryminacji małoletnich, ograniczenia władzy rodzicielskiej a także sprawy związane z kwestiami majątkowymi - zniesienie współwłasności nieruchomości i inne,, podział majątku dorobkowego byłych małżonków czyli podział po rozwodzie. W sprawach rodzinnych obok koniecznej wiedzy merytorycznej i doświadczenia cechujemy się odpowiednią empatią i wiedzą psychologiczną.
Pomoc w egzekucji wierzytelności, reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami powszechnymi, zabezpieczenia roszczeń.
Przygotowanie pism, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej, pomoc prawna i reprezentacja w uzyskiwaniu pozwoleń, zaświadczeń, koncesji, licencji i innych decyzji administracyjnych oraz doradztwo w zakresie prawa budowlanego i inne.
Doradztwo dotyczące badania podstaw ogłoszenia upadłości, przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości a następnie wsparcie w toku postępowania o głoszenie upadłości w postępowaniu upadłościowym. W postępowaniu upadłościowym reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli, syndyków, zarządców lub nadzorców sądowych i doradców restrukturyzacyjnych. Specjalizujemy się w prawnej ocenie bezskuteczności czynności prawnych oraz w prowadzeniu postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne (roszczenia pauliańskie) lub o ustalenie istnienia bezskuteczności na podstawie przepisów prawa upadłościowego.
Reprezentacja Klienta przed sądami w dziedzinach ogólnie pojętego prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego i handlowego (prawo dotyczące umów, odszkodowań, prawo autorskie, czy prawo własności przemysłowej), rodzinnego. Posiadamy również doświadczenie w obronach w sprawach karnych dotyczących obrotu gospodarczego oraz sprawach karnych skarbowych.
FORMY WSPÓŁPRACY
Oferujemy różne formy współpracy z Klientem m.in. poprzez:

  • pomoc doraźną
  • udzielenie porady prawnej
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo
  • mediację
  • prowadzenie spraw sądowych
  • prowadzenie stałej obsługi
Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w każdej sprawie, zależne jest od czynników takich jak konieczny nakład pracy i rodzaj usługi. Rozliczamy się na zasadzie ryczałtu lub godzinowo a także za każdą czynność co jest każdorazowo uprzednio ustalane z Klientem zgodne z jego oczekiwaniami.
ZESPÓŁ
Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy, dla których ważny jest wysoki poziom wiedzy i ciągły rozwój, wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie. Stale rozbudowujemy zespół oraz szukamy ambitnych i utalentowanych aplikantów, którzy podzielają nasze podejście do pracy i Klientów.

Zespół tworzą:
Roman Gładyszowski
ADWOKAT
Adwokat z blisko 25 letnim doświadczeniem w  świadczeniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym. Specjalizujący się w prawie cywilnym, wekslowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, gospodarczym oraz handlowym.
Paweł Lipiarz
ADWOKAT
Adwokat z blisko 10 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, mieszkaniowym jak i  egzekucyjnym.
Magdalena Seweryn-Misztal
ADWOKAT
Adwokat z blisko 15 letnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie spadkowym, rzeczowym oraz rodzinnym. Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy NRA.
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
ul. Wincentego Danka 8/25-26
Parter
31-229 Kraków
+48 12 294 1970
+48 12 638 5626
+48 12 376 4875
+48 12 378 9357
+48 12 341 4888
Kancelaria mieści się na Białym Prądniku w okolicach ul. Opolskiej i ul. Pachońskiego, w odległości 10 minut pieszo od pętli Krowodrza Górka.
Można do nas dojechać szybko i bez stania w korkach. Tuż przy kancelarii znajduje się duży parking.
Łatwo dojedzie się również z podkrakowskich miejscowości od strony północnej i zachodniej takich jak Zielonki, Skała, Wielka Wieś, Zabierzów, Krzeszowice, Węgrzce, Michałowice, Słomniki i inne.

Bezpośrednio przy Kancelarii planowany jest przystanek Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w rozpoczętej już inwestycji przedłużenia linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.